http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wersja archiwalna
Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka w sprawie konsultacji projektu zmainy Uchwały VI/49/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2011 w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta Malborka.

*Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 13.09.2011r. w sprawie konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2011 w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta Malborka. Konsultacje będą trwać od dnia 21.09.2011r. do dnia 25.09.2011r. Termin składania opinii lub uwag upływa 26.09.2011r. Opinie lub uwagi można zgłaszać w w/w terminie wyłącznie na określonym formularzu w formie:
- elektronicznej na adres: oks.ps@um.malbork.pl,
- papierowej na adres: Urząd Miasta Malborka, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.

Jako załącznik skan zarządzenia.

Ilość odwiedzin626
Osoba wprowadzającaGrzegorz Koniszewski
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 55 629 04 03
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęMałgorzata Krysik
Data utworzenia2011-09-13
Data ukazania się2011-09-13
Ostatnia zmiana2011-09-13
Data przeniesienia do archiwum2011-09-30
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta w Malborku
Pl. Słowiański 5
Tel. (55) 629 04 00
fax (55) 647 33 24


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...