Rejestr

Rejestr umów


Data zawarcia umowy Wykonawca Przedmiot umowy Okres trwania umowy Wartość brutto Uwagi
2017-02-24 Osoba fizyczna W ramach niniejszej umowy Zlecający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci przygotowania i merytorycznego opracowania spotkania autorskiego na temat podróżowania dla mieszkańców miasta Malborka. 2017-03-24 2017-03-24 1.900,00
2017-02-15 Stowarzyszenie Św. Faustyny "FIDES" w Malborku Realizacja zadania publicznego pt. "Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie miasta Malborka w roku 2017" 2017-02-15 2017-12-31 110.000,00
2017-02-15 Stowarzyszenie Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Malborku Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla Seniorów, w tym podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Malborku". 2017-02-15 2017-12-31 3.200,00
2017-02-15 Malborskie Stowarzyszenie Chóru "LUTNIA" Realizacja zadania publicznego pt. "Avokado - muzyczny teatr integracji". 2017-02-15 2017-12-31 6.500,00
2017-02-16 Malborskie Stowarzyszenie "OŚ" Realizacja zadania publicznego pt. "Sukces jest (z) kobietą". 2017-02-20 2017-04-01 1.100,00
2017-02-15 Stowarzyszenie Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Realizacja zadania publicznego pt. "XVII Otwarte Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym pod Patronatem Burmistrza Miasta Malborka". 2017-02-15 2017-12-31 1.000,00
2017-02-15 Stowarzyszenie Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Realizacja zadania publicznego pt. ""BEZPIECZNI NAD WODĄ" - cykl pogadanek, konkursów i zajęć dla dzieci i młodzieży". 2017-02-15 2017-12-31 5.000,00
2017-02-16 Polski Komitet Pomocy Społecznej - Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Realizacja zadania publicznego pt. "Organizacja wolnego czasu ludziom starszym" 2017-03-01 2017-12-30 3.400,00
2017-02-24 CPI Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Hallera 28 86-300 Grudziądz Przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych i jadalni Zespołu Szkół nr 2 przy Al. Wojska Polskiego 479 2017-02-24 2017-04-14 153 688,50
2017-02-16 Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie "TU i TERAZ" Realizacja zadania publicznego pt. „Działania rehabilitacyjno-wspomagające w utrzymaniu abstynencji przez osoby niepełnosprawne uzależnione od alkoholu oraz wsparcie ich rodzin” 2017-05-04 2017-09-06 1.900,00


Liczba odwiedzin: 3820