Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-16 16:44:08 Malborska Rada Działalności Pożytku Publicznego / 5.Protokoły z posiedzeń Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - I kadencja na lata 2016-2019 Sylwia Starosta-Romańczuk Edycja artykułu
2019-01-16 13:23:49 Zamówienia Publiczne / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 Magdalena Żołędziewska Publikacja artykułu
2019-01-16 11:44:45 VIII Kadencja 2018-2023 / Protokół nr 2/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 3o listopada 2018 r.z obrad II sesji Rady Miasta Malborka Kamila Miszta Publikacja artykułu
2019-01-15 11:56:17 Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej / Informacja o udzielaniu zezwoleń na sprzedaż – podawanie napojów alkoholowych Paweł Kamiński Edycja artykułu
2019-01-15 08:22:16 Rejestry i ewidencje / Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Malborka Małgorzata Krysik Edycja artykułu
2019-01-14 12:50:39 Zamówienia Publiczne / Dokończenie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku Kamil Krakowiak Edycja artykułu
2019-01-11 15:35:21 Ogłoszenia / Szczegółowy wykaz ofert Sylwia Starosta-Romańczuk Publikacja artykułu
2019-01-11 13:29:51 VIII Kadencja 2018-2023 / Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych z III sesji Rady Miasta z dn. 28.XII.2018r. Agnieszka Kwapisz Publikacja artykułu
2019-01-11 11:53:03 Nieruchomości / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z 09 stycznia 2019 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości Lucyna Laskowska Publikacja artykułu
2019-01-11 10:43:47 Nieruchomości / Informacja o wynikach przetargu z 11 stycznia 2019 r. Lucyna Laskowska Publikacja artykułu