Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-19 12:59:13 VII kadencja 2014-2018 / Protokół nr 49 z XLIX Rady Miasta Malborka z 2.10.2018 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu
2019-02-18 14:44:05 Zamówienia Publiczne / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu
2019-02-18 14:38:28 Zamówienia Publiczne / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu
2019-02-18 09:00:20 Ogłoszenia / Pół miliarda zł dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO Sylwia Starosta-Romańczuk Publikacja artykułu
2019-02-15 15:25:41 Zamówienia Publiczne / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Maciej Gadowski Edycja artykułu
2019-02-15 14:35:11 VIII Kadencja 2018-2023 / Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych z V sesji Rady Miasta z dn. 01.02.2019r. Agnieszka Kwapisz Publikacja artykułu
2019-02-15 14:18:52 Zamówienia Publiczne / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Maciej Gadowski Edycja artykułu
2019-02-15 13:44:25 Informacje i obwieszczenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 15.02.2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia Barbara Wilczyńska Publikacja artykułu
2019-02-15 13:41:30 Zamówienia Publiczne / PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY na zadaniu: Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne Edmund Orłowski Edycja artykułu
2019-02-15 13:32:34 Petycje / Informacja o petycjach złożonych w 2018 roku Grzegorz Koniszewski Publikacja artykułu