Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-19 11:18:11 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2018-10-19 11:17:08 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do sejmików województw Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2018-10-19 11:15:36 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad powiatów Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2018-10-19 11:13:58 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2018-10-18 14:30:37 Zarządzenia 2018 / Zarządzenie w sprawie przyjęcia dokumentu "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo w Malborku" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2018-10-18 14:19:23 L Sesja Rady Miasta Malborka / Uchwała nr L/492/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r. Kamila Miszta Edycja artykułu
2018-10-18 14:13:40 L Sesja Rady Miasta Malborka / Uchwała nr L/481/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu
2018-10-18 14:11:18 L Sesja Rady Miasta Malborka / Uchwała nr L/492/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu
2018-10-18 14:07:44 L Sesja Rady Miasta Malborka / Uchwała nr L/491.2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu
2018-10-18 14:04:25 L Sesja Rady Miasta Malborka / Uchwała nr L/490/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu