Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-25 11:45:30 Informacje i obwieszczenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z 25 kwietnia 2018 r. o przeznaczeniu nieruchomosci do sprzedaży Lucyna Laskowska Publikacja artykułu
2018-04-25 11:43:16 Informacje i obwieszczenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25 kwietnia 2018 r. o przeznaczeniu nieruchomości do zamiany Lucyna Laskowska Edycja artykułu
2018-04-25 11:39:01 Informacje i obwieszczenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25 kwietnia 2018 r. o przeznaczeniu nieruchomości do zamiany Lucyna Laskowska Publikacja artykułu
2018-04-25 08:08:03 Zgromadzenia / Informacja o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia, podlegająca publikacji w BIP na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018r., poz. 408) Małgorzata Krysik Edycja artykułu
2018-04-24 15:17:16 Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej do budynków: Wybickiego 26, 28, 30 w Malborku Marta Skrzypek Publikacja artykułu
2018-04-23 14:48:04 Zarządzenia 2018 / Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na terenie Miasta Malborka Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2018-04-23 14:47:21 Nieruchomości / informacja o wynikach przetargu ofertowego z dnia 23.04.2018 dot. wydzierżawienia terenu Nad Nogatem . Barbara Wilczyńska Publikacja artykułu
2018-04-23 14:43:49 Nieruchomości / Informacja o wynikach przetargu ofertowego z dnia 23.04.br. dot. wydzierżawienia nieruchomości przy pl. K. Jagiellończyka Barbara Wilczyńska Publikacja artykułu
2018-04-23 12:10:04 Nieruchomości / Informacja o wynikach przetargu z dnia 23 kwietnia 2018 r. Lucyna Laskowska Publikacja artykułu
2018-04-23 11:29:26 Wybory Samorządowe 2018 / Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału MIasta Malborka na stałe obwody głosowania Grzegorz Koniszewski Publikacja artykułu