Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-14 14:28:25 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2018-08-14 14:25:43 Wybory Samorządowe 2018 / Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2018-08-14 11:43:00 Zamówienia Publiczne / BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) Edmund Orłowski Edycja artykułu
2018-08-10 15:15:29 Oświadczenia 2018 / Oświadczenia majątkowe - kierownictwo UM Aleksandra Szwarc Edycja artykułu
2018-08-10 15:14:08 Oświadczenia 2018 / Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne Aleksandra Szwarc Edycja artykułu
2018-08-10 15:11:40 Oświadczenia 2017 / Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne Aleksandra Szwarc Edycja artykułu
2018-08-10 15:10:45 Oświadczenia 2018 / Oświadczenia majątkowe - kierownictwo UM Aleksandra Szwarc Edycja artykułu
2018-08-10 15:09:41 Oświadczenia 2017 / Oświadczenia majątkowe - kierownictwo UM Aleksandra Szwarc Edycja artykułu
2018-08-10 15:07:27 Oświadczenia 2018 / Oświadczenia majątkowe - kierownictwo UM Aleksandra Szwarc Edycja artykułu
2018-08-10 15:06:12 Oświadczenia 2018 / Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne Aleksandra Szwarc Edycja artykułu