Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-20 15:27:37 Wyniki naborów / Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. porządku publicznego (strażnik miejski) Aplikant w Komendzie Straży Miejskiej Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2017-07-20 12:27:32 Informacje i obwieszczenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 10.07.2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Barbara Wilczyńska Publikacja artykułu
2017-07-20 09:08:59 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Malborka oraz na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Aleksandra Szwarc Edycja artykułu
2017-07-20 09:04:20 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Malborka oraz na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2017-07-19 16:52:01 Informacje i obwieszczenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 19.07.2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Barbara Wilczyńska Publikacja artykułu
2017-07-19 15:36:11 Zamówienia Publiczne / Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu
2017-07-19 15:34:46 Zamówienia Publiczne / Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu
2017-07-19 15:18:32 Zamówienia Publiczne / Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Marta Borowiec Edycja artykułu
2017-07-19 10:05:07 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2017-07-18 14:41:28 Zamówienia Publiczne / Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji z elementami projektowania w zakresie oświetlenia wewnętrznego obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu