Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-25 09:36:35 VII kadencja 2014-2018 / Protokół z XXXII sesji Rady Miasta Malborka z 18 maja 2017 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu
2017-09-22 11:14:07 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie numer 157 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko ds. porządku publicznego (strażnik miejski) Aplikant w Komendzie Straży Miejskiej Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2017-09-22 09:21:01 Zgromadzenia / Informacja o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia, podlegająca publikacji w BIP na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015r., poz. 1485) Małgorzata Krysik Edycja artykułu
2017-09-21 13:14:43 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Północnego w Malborku oraz regulaminu palenia ognisk w miejscach wyznaczonych na terenie Parku Północnego w Malborku Ewelina Garstka Publikacja artykułu
2017-09-20 16:12:41 VII Kadencja 2014-2018 / Projekty uchwał na XXXV sesje Rady Miasta w dniu 28 września 2017 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu
2017-09-20 16:11:23 VII Kadencja 2014-2018 / Porządek XXXV sesji Rady Miasta 28.09.2017 r. o godz. 11:00 Kamila Miszta Publikacja artykułu
2017-09-20 14:52:47 Zgromadzenia / Informacja o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia, podlegająca publikacji w BIP na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015r., poz. 1485) Małgorzata Krysik Edycja artykułu
2017-09-19 13:30:02 Nieruchomości / Informacja z przeprowadzonego w dniu 18.09.2017r. przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie gruntów rolnych na okres do 3 lat. Barbara Wilczyńska Publikacja artykułu
2017-09-19 10:41:02 Ogłoszenia / Zaproszenie na spotkanie dla malborskich NGO-sów Sylwia Starosta-Romańczuk Publikacja artykułu
2017-09-19 08:48:22 XXX Sesja Rady Miasta Malborka z dnia 30.03.2017r. / Uchwała nr XXX/317/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r. Kamila Miszta Edycja artykułu