Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-22 13:07:04 Zamówienia Publiczne / Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" Część nr 5: Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Malbork – Tragamin na terenie Gminy Malbork. Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu
2017-11-22 12:33:06 Zamówienia Publiczne / Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" Część nr 5: Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Malbork – Tragamin na terenie Gminy Malbork. Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu
2017-11-22 12:28:14 Zamówienia Publiczne / Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" Część nr 5: Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Malbork – Tragamin na terenie Gminy Malbork. Magdalena Żołędziewska Edycja artykułu
2017-11-22 09:45:39 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2017 - XXVIII zmiana Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2017-11-22 09:19:46 Malborska Rada Seniorów / 6. Protokoły ze spotkań MRS w 2017 roku Sylwia Starosta-Romańczuk Edycja artykułu
2017-11-22 09:19:37 Malborska Rada Seniorów / 5. Protokoły ze spotkań MRS w 2016 roku Sylwia Starosta-Romańczuk Edycja artykułu
2017-11-22 09:19:27 Malborska Rada Seniorów / 4. Protokoły ze spotkań MRS w 2015 roku Sylwia Starosta-Romańczuk Edycja artykułu
2017-11-22 09:19:13 Malborska Rada Seniorów / 3. Sład Malborskiej Rady Seniorów na lata 2015-2019 Sylwia Starosta-Romańczuk Edycja artykułu
2017-11-22 09:18:58 Malborska Rada Seniorów / 2. Wybory do Malborskiej Rady Seniorów Sylwia Starosta-Romańczuk Edycja artykułu
2017-11-22 08:46:59 Malborska Rada Seniorów / 1. Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu i powołania Malborskiej Rady Seniorów Sylwia Starosta-Romańczuk Edycja artykułu