Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-23 15:07:05 Piaski II / INFORMACJA o wniesionych uwagach oraz sposobie ich rozstrzygnięcia w związku z zakończeniem okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy PIASKI II w Malborku wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” Aleksandra Bychowska Publikacja artykułu
2017-03-23 14:49:40 Informacje / INFORMACJA o wniesionych uwagach oraz sposobie ich rozstrzygnięcia w związku z zakończeniem okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy PIASKI II w Malborku wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” Aleksandra Bychowska Publikacja artykułu
2017-03-23 14:20:09 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 14 października 2016r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2017-03-23 08:27:16 Informacje i obwieszczenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z 23 marca 2017 r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży Lucyna Laskowska Publikacja artykułu
2017-03-22 14:59:43 VII Kadencja 2014-2018 / Porządek XXX sesji Rady Miasta 30.03.2017 r. o godz. 11:00 Kamila Miszta Publikacja artykułu
2017-03-22 14:58:42 VII Kadencja 2014-2018 / Projekty uchwał na XXX sesje Rady Miasta Malborka w dniu 30 marca 2017 r. Kamila Miszta Publikacja artykułu
2017-03-22 12:24:20 Ogłoszenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 22.03.2017 r. Sylwia Starosta-Romańczuk Publikacja artykułu
2017-03-22 11:42:57 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork w roku szkolnym 2017/2018 Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2017-03-22 08:54:12 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2017 - V zmiana Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2017-03-21 10:38:43 Zarządzenia 2017 / Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu na "Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Malborka" Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu