Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP

2019-01-18 09:18:56
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

2019-01-16 13:23:49
Dokończenie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku

Termin składania ofert został przesunięty do dnia 14.01.2019 godz 10:00

2019-01-14 12:50:39
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

2019-01-08 13:55:04
Udzielenie kredytu w wysokości 2.460.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2018-12-17 14:14:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-12-13 14:34:23
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-11-15 15:02:11
DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNO - SPORTOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM TRYBUNY STACJONARNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

2018-10-04 08:03:17
Budowa Boiska Piłkarskiego typu „ ORLIK” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego

2018-08-09 14:35:47
Budowa oświetlenia ulicy Bolesława Krzywoustego i Placu Kazimierza Wielkiego w Malborku realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2018

2018-07-20 14:20:33