Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 237/XXX/04 w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok - VII zmiana

Uchwała Nr 237/XXX/04 w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok - VII zmiana
2008-11-20 14:52:55
Uchwała Nr 246/XXX/04 w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu komisji stałych

Uchwała Nr 246/XXX/04 w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu komisji stałych
2008-11-20 14:52:55
Uchwała Nr 238/XXX/04 w sprawie wykazu wydatków, ktore nie wygasają z upływem 2004 roku

Uchwała Nr 238/XXX/04 w sprawie wykazu wydatków, ktore nie wygasają z upływem 2004 roku
2008-11-20 14:52:55
Uchwała Nr 244/XXX/04 w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Malborku

Uchwała Nr 244/XXX/04 w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Malborku
2008-11-20 14:52:55
Uchwała Nr 245/XXX/04 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomoczno-Administracyjnego

Uchwała Nr 245/XXX/04 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomoczno-Administracyjnego
2008-11-20 14:52:55
Uchwała Nr 243/XXX/04 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie płacowym dla nauczycieli.

2005-07-06 14:01:12
Uchwała Nr 242/XXX/04 w sprawie ustalenia przebiegu i nadania kategorii istniejących dróg gminnych w mieście Malbork.

2005-07-06 13:59:40
Uchwała Nr 241/XXX/04 w sprawie przyjęcia ceny za utylizację ścieków przyjmowanych z terenu miasta Malborka do oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wieś, Gmina Malbork.

2005-07-06 13:57:06
Uchwała Nr 240/XXX/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Malborka, za wodę pobraną z miejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków do miejskich zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

2005-07-06 13:56:07
Uchwała Nr 139/XXX/04 w sprawie rezygnacji z realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w Malborku” w roku budżetowym 2004.

2005-07-06 13:54:06