Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 252/XXXI/05 w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu komisji stałych.

2005-07-06 14:15:22
Uchwała Nr 251/XXXI/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu komunalnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. w zamian za wygaszenie części zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

2005-07-06 14:13:53
Uchwała Nr 250/XXXI/05 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku sp. z o.o. potencjalnemu oferentowi.

2005-07-06 14:12:58
Uchwała Nr 249/XXXI/05 w sprawie poręczenia kredytu na działalność bieżącą dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Malborku.

2005-07-06 14:11:39
Uchwała Nr 248/XXXI/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/VII/03 o udzieleniu poręczenia kredytów dla Przedsiębiorstwa „NOGAT” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi.

2005-07-06 14:10:31
Uchwała Nr 247/XXXI/05 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

2005-07-06 14:09:13