Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 295/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta na 20

Uchwała Nr 295/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta na 20
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr296/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie zmian w budzecie Miasta na 200

Uchwała Nr296/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie zmian w budzecie Miasta na 200
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr 297/XXXV/05 Rady Miasta Malborka wz dn. 28.04.2005 zmieniajacauchwałę w sprawie uchwaleni

Uchwała Nr 297/XXXV/05 Rady Miasta Malborka wz dn. 28.04.2005 zmieniajacauchwałę w sprawie uchwaleni
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr 298/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokal

Uchwała Nr 298/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokal
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr 299/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie zaciagnięcia zobowiazania dot

Uchwała Nr 299/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie zaciagnięcia zobowiazania dot
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr 300/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 zmieniajaca uchwałe w sprawie powołania

Uchwała Nr 300/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 zmieniajaca uchwałe w sprawie powołania
2008-11-20 14:52:56
Uchwała nr 301/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie trybu posępowania o udzieleni

Uchwała nr 301/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie trybu posępowania o udzieleni
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr 302/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie oddania w użytkowanie wieczys

Uchwała Nr 302/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dn. 28.04.2005 w sprawie oddania w użytkowanie wieczys
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr 303/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dnia 28.04.2005 w sprawie pomocy finasowej Gminy Miejs

Uchwała Nr 303/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dnia 28.04.2005 w sprawie pomocy finasowej Gminy Miejs
2008-11-20 14:52:56
Uchwała Nr 304/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dnia 28.04.2005 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic

Uchwała Nr 304/XXXV/05 Rady Miasta Malborka z dnia 28.04.2005 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
2008-11-20 14:52:56