Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/365/2013

 w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy  Przedsiębiorstwa  ”Nogat”  sp.    z  o.o.  w  Kałdowie  Wsi                       
za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malborka  

2013-12-23 15:09:59
Uchwała Nr XXXVIII/364/2013

w    sprawie    zatwierdzenia    taryfy    Przedsiębiorstwa    Wodociągów    i    Kanalizacji                   
w  Malborku  sp.  z  o.o.  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzenie
ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka.
2013-12-23 15:08:43
Uchwała Nr XXXVIII/363/2013

 w   sprawie   uchwalenia   „Planu   rozwoju   i   modernizacji   urządzeń   wodociągowych               
i  kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.  w  Malborku     
na lata 2014– 2016”.
2013-12-23 15:08:00
Uchwała nr XXXVIII/362/2013

 w sprawie przyznania najemcom lokali użytkowych - garaży   pierwszeństwa w nabyciu
2013-12-23 15:07:25
Uchwała nr XXXVIII/361/2013

 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku
2013-12-23 15:05:17
Uchwała nr XXXVIII/360/2013

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – XII zmiana
2013-12-23 15:03:56
Uchwała nr XXXVIII/359/2013

 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

2013-12-23 15:02:02
Uchwała nr XXXVIII/ 358/2013

 w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2014 rok
2013-12-23 14:55:53