Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nrXXI/160/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok I zmiana

Uchwała nrXXI/160/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok I zmiana
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXI/161/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok II zmiana

Uchwała nr XXI/161/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok II zmiana
2008-11-20 14:52:59
U C H W A Ł A NR XXI/162/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Malborka

U C H W A Ł A NR XXI/162/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXI/163/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne oraz zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych przysługującego Gminie Miasta Malborka

Uchwała Nr XXI/163/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne oraz zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych przysługującego Gminie Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXI/164/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wniesienia majątku i objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o. w organizacji.

Uchwała Nr XXI/164/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wniesienia majątku i objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o. w organizacji.
2008-11-20 14:52:59
UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 W sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego oraz w sprawie wyboru delegatów do tego Stowarzyszenia

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 W sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego oraz w sprawie wyboru delegatów do tego Stowarzyszenia
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXI/166/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa służb ratowniczych podległych (...)

Uchwała Nr XXI/166/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa służb ratowniczych podległych (...)
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXI/167/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia na rok 2008 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka.

Uchwała Nr XXI/167/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia na rok 2008 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka.
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia na rok 2008 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Miasta Malborka z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia na rok 2008 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2008-11-20 14:52:59
UCHWAŁA Nr XXI/169/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie nadania nowych nazw ulic

UCHWAŁA Nr XXI/169/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie nadania nowych nazw ulic
2008-11-20 14:52:59