Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/176 /08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008

Uchwała Nr XXII/176 /08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXII/177/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok III zmiana

Uchwała nr XXII/177/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok III zmiana
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXII/178/08 Rady Miasta w Malborka z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr XXII/178/08 Rady Miasta w Malborka z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2008-11-20 14:52:59
UCHWAŁA Nr XXII/179/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

UCHWAŁA Nr XXII/179/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXII/180/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Malborka na lata 2008-2032

Uchwała Nr XXII/180/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Malborka na lata 2008-2032
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXII/181/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 w sprawie rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn.  Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku.

Uchwała Nr XXII/181/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 lutego 2008 w sprawie rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn.  Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku.
2008-11-20 14:52:59