Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/199/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za wykonanie budżetu w 2007 roku.

Uchwała Nr XXIV/199/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za wykonanie budżetu w 2007 roku.
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXIV/200/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok VI zmiana

Uchwała nr XXIV/200/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok VI zmiana
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nrXXIV/201/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok VII zmiana

Uchwała nrXXIV/201/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok VII zmiana
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXIV/202/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok VIII zmiana

Uchwała nr XXIV/202/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok VIII zmiana
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr 203/XXIV/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie uchwalenia 2 zmiany do V edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta.

Uchwała Nr 203/XXIV/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie uchwalenia 2 zmiany do V edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta.
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXIV/204/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok IX zmiana

Uchwała nr XXIV/204/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok IX zmiana
2008-11-20 14:52:59
Uchwała NR XXIV/205/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na wolnym rynku na rzecz Gminy Miasta Malborka lokali mieszkalnych (...)

Uchwała NR XXIV/205/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na wolnym rynku na rzecz Gminy Miasta Malborka lokali mieszkalnych (...)
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXIV/206/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Uchwała Nr XXIV/206/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXIV/207/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork.

Uchwała nr XXIV/207/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork.
2008-11-20 14:52:59