Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/227/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok XIII zmiana

Uchwała nr XXVII/227/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok XIII zmiana
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXVII/228/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. na finansowanie budowy Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta Malborka

Uchwała nr XXVII/228/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. na finansowanie budowy Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXVII/229/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008

Uchwała nr XXVII/229/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXVII/231/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008

Uchwała Nr XXVII/231/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXVII/232/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobu komunalnego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sikorskiego

Uchwała nr XXVII/232/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobu komunalnego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sikorskiego
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXVII/233/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele publiczne, stanowiących własność Gminy Miasta Malborka

Uchwała nr XXVII/233/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele publiczne, stanowiących własność Gminy Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXVII/234/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Malborka nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Konopnickiej

Uchwała nr XXVII/234/08 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Malborka nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Konopnickiej
2008-11-20 14:52:59
Uchwała Nr XXVII/235/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinasowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXVII/235/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinasowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXVII/236/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do projektu pn. Cyfrowo połączeni e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz

Uchwała nr XXVII/236/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do projektu pn. Cyfrowo połączeni e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz
2008-11-20 14:52:59
Uchwała nr XXVII/237/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/226/08 dotyczącej przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do projektu pn. Aktywizacja turystyczna północno-wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malbork

Uchwała nr XXVII/237/08 Rady Miasta Malborka z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/226/08 dotyczącej przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do projektu pn. Aktywizacja turystyczna północno-wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malbork
2008-11-20 14:52:59