Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/68/11

 w sprawie trybu i procedury nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”
2011-04-21 13:59:42
Uchwała nr VII/67/11

 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 479.
2011-04-21 13:58:07
Uchwała nr VII/66/11

 w sprawie likwidacji Przedszkola Integracyjnego Nr 13 w Malborku.
2011-04-21 13:56:36
Uchwała nr VII/65/11

 w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 2 w Malborku.
2011-04-21 13:55:13
Uchwała nr VII/64/11

 w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” w Malborku.
2011-04-21 13:54:05
Uchwała Nr VII/63/11

 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011-04-21 13:52:37
Uchwała Nr VII/62/11

 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Malborka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011-04-21 13:50:47
Uchwała Nr VII/61/11

 w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
2011-04-21 13:49:30
Uchwała nr VII/60/11

 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy Łupaszki
2011-04-21 13:43:58
Uchwała nr VII/59/11

 w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu pomiędzy ulicami Józefa
Piłsudskiego i Poczty Gdańskiej.
2011-04-21 13:42:16