Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/38/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu  na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

2011-02-17 12:37:35
Uchwała nr V/37/11

 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka nr IV/16/10 z dnia 28.12.2010 roku  w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska, uwzględniającego Plan gospodarki odpadami dla miasta Malbork na rok 2011,  z perspektywą na lata 2012-2015
2011-02-17 12:36:46
Uchwała nr V/36/11

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”– edycja 2011 r.

2011-02-17 12:34:58
Uchwała nr V/35/11

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wielbark  w Malborku.

2011-02-17 12:32:30
Uchwała nr V/34/11

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

2011-02-17 12:30:50
Uchwała nr V/33/11

w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Malborku   przy ul. Rolniczej

2011-02-17 12:30:01
Uchwała nr V/32/11

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Malborka

2011-02-17 12:28:48
Uchwała nr V/31/11

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Malborku, ul. Wybickiego 32

2011-02-17 12:27:33
Uchwała nr V/30/11

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Malborku, ul. Wojska Polskiego 479

2011-02-17 12:26:29
Uchwała nr V/29/11

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Integracyjnego Nr 13 w Malborku.

2011-02-17 12:24:55