Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IV/9/10

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2010 rok – XV zmiana

2011-01-05 14:25:31
Uchwała nr IV/10/10

 w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka
2011-01-05 14:24:10
Uchwała nr IV/11/10

w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa ”Nogat” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malborka..

2011-01-05 14:22:45
Uchwała nr IV/12/10

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Malbork i podległym mu jednostkom.

2011-01-05 14:21:24
Uchwała nr IV/13/10

w sprawie przyznania najemcy budynku użytkowego pierwszeństwa w nabyciu – garażu przy ul. Gen. Andersa.

2011-01-05 14:19:10
Uchwała nr IV/14/10

 w sprawie przyjęcia na rok 2011 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka
2011-01-05 14:12:56
Uchwała nr IV/15/10

w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Michałowskiego będącej własnością Gminy Miasta Malborka.

2011-01-05 14:05:04
Uchwała nr IV/16/10

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska, uwzględniającego Plan gospodarki odpadami dla miasta Malbork na rok 2011, z perspektywą na lata 2012-2015.

2011-01-05 14:01:13
Uchwała nr IV/17/10

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Malborka zadań z zakresu administracji rządowej.

2011-01-05 13:57:47
Uchwała nr IV/18/10

 w sprawie zmiany nazwy: zakład budżetowy ,,Ośrodek Sportu i Rekreacji” na samorządowy zakład budżetowy ,,Ośrodek Sportu i Rekreacji
2011-01-05 13:54:09