Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Rady Miasta Malborka nr XXXVI3822017 z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta (od 2018r.)

2017-11-27 08:19:33
Uchwała nr XXXIV/345/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 24 sierpnia 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

2017-09-19 07:45:55
Uchwała nr XXVI/259/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/251/12 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (od 2017).

2016-12-13 12:30:31
Uchwała Nr XXV/251/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta (od 2017r.)

2016-11-22 13:34:46
Uchwała nr XVIII/181/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 10 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej.

2016-08-04 08:44:58
Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

2015-12-21 10:38:34
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego deklaracji i informacji podatkowych od 2016 r.

2015-12-17 12:15:54
uchwała zmieniająca uchwałę sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta od 2016 r.

2015-12-17 12:14:47
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta od 2016 r.

2015-12-17 12:13:44
Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 23 kwietnia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

2015-04-30 09:45:19