Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2019-01-04 12:10:06
Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2019 rok

2019-01-04 12:08:07
Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

2019-01-04 12:06:33
Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok - XII zmiana

2019-01-04 12:02:32
Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu: Związek Miast Bałtyckich - UNION OF THE BALTIC CITIES

2019-01-04 11:59:43
Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2019-01-04 11:55:03
Uchwała nr III/15/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, Moduł 1 i 2

2019-01-04 11:52:46
Uchwała nr III/14/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023

2019-01-04 11:50:00