Terminy płatności 

 

  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 849 z póź.)
Podstawa prawna:
TERMINY PŁATNOŚCI:
Osoby prawne:
w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

 

Osoby fizyczne:

I RATA     - do 15 marca

II RATA    - do 15 maja

III RATA   - do 15 września

IV RATA   - do 15 listopada

PODATEK ROLNY
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. 2013.1381 z póź. zm.)
Podstawa prawna:
TERMIN PŁATNOŚCI:
Osoby prawne:

I RATA     - do 15 marca

II RATA    - do 15 maja

III RATA   - do 15 września

IV RATA   - do 15 listopada

Osoby fizyczne:

I RATA     - do 15 marca

II RATA    - do 15 maja

III RATA   - do 15 września

IV RATA   - do 15 listopada

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 849 z póź.).
Podstawa prawna:
TERMINY PŁATNOŚCI:
Osoby prawne:

I RATA     - do 15 lutego

II RATA    - do 15 września

Osoby fizyczne:

I RATA     - do 15 lutego

II RATA    -  do 15 września

 

 

 

 

OPŁATY


OPŁATA ZA: TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, UŻYTKOWANIE

 WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.)
Podstawa prawna:
TERMINY PŁATNOŚCI:
Osoby prawne:
(jednorazowo) do 31 marca w danym roku kalendarzowym
Osoby fizyczne:
(jednorazowo) do 31 marca w danym roku kalendarzowym
OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.) + Kodeks Cywilny
Podstawa prawna:
TERMIN PŁATNOŚCI:
Osoby prawne:
do 10 dnia każdego miesiąca w danym roku kalendarzowym (łącznie 12 rat)
Osoby fizyczne:
do 10 dnia każdego miesiąca w danym roku kalendarzowym (łącznie 12 rat)

NALEŻNOŚĆ ZA WYKUPIENIE PRAWA UŻYTKOWANIA

 WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.)
Podstawa prawna:
TERMINY PŁATNOŚCI:
Osoby prawne:
Terminy płatności ustalane są indywidualnie dla każdego płatnika przez Referat Architektury, Inżynierii, Geodezji i Gospodarki Gruntami (patrz akt notarialny)
Osoby fizyczne:
Terminy płatności ustalane są indywidualnie dla każdego płatnika przez Referat Architektury, Inżynierii, Geodezji i Gospodarki Gruntami (patrz akt notarialny)
OPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEJ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.)
Podstawa prawna:
TERMINY PŁATNOŚCI:
Osoby prawne:

Terminy płatności ustalane są indywidualnie dla każdego płatnika przez Referat Architektury, Inżynierii, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Osoby fizyczne:

Terminy płatności ustalane są indywidualnie dla każdego płatnika przez Referat Architektury, Inżynierii, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

 


Liczba odwiedzin : 1296
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Gadowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Gadowski
Czas wytworzenia: 2005-07-05 13:41:40
Czas publikacji: 2005-07-05 13:41:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak