Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr L/492/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2018-10-18 14:19:23
Uchwała nr L/481/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo w Malborku

2018-10-18 14:13:40
Uchwała nr L/491.2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność kierownika jednostki gminnej Miasta Malborka

2018-10-18 14:07:44
Uchwała nr L/490/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działność Burmistrza Miasta Malborka 

2018-10-18 14:04:25
Uchwała nr L/489/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działność Burmistrza Miasta Malborka

2018-10-18 14:02:30
Uchwała nr L/488/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działność Burmistrza Miasta Malborka

2018-10-18 13:57:03
Uchwała nr L/487/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działność Burmistrza Miasta Malborka

2018-10-18 13:55:42
Uchwała nr L/486/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 15 lat nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w Malborku

2018-10-18 13:53:28
Uchwała nr L/485/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańćów miasta Malborka

2018-10-18 13:51:24
Uchwała nr L/484/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Miasta Malborka

2018-10-18 13:49:43