Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIV/467/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

2018-07-05 13:49:27
Uchwała nr XLIV/465/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

2018-07-05 13:47:19
Uchwała nr XLIV/464/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-07-05 13:44:47
Uchwała nr XLIV/463/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkołach przez Miasto Malbork

2018-07-05 13:44:35
Uchwała nr XLIV/462/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Malbork dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia

2018-07-05 13:32:52
Uchwała nr XLIV/461/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wniesienia aportem do spólki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Miasta Malborka, w zamian za objęcie udziałów w spólce

2018-07-05 13:30:32
Uchwała nr XLIV/460/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2018-07-05 13:28:57
Uchwała nr XLIV/459/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)i powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

2018-07-05 13:26:03
Uchwała nr XLIV/457/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Malborka

2018-07-05 13:24:26
Uchwała nr XLIV/456/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok - VI zmiana

2018-07-05 13:19:17