Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIII/453/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Malborka do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

2018-06-22 13:09:30
Uchwała nr XLIII/452/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla " Słupecka II" w południowej części miasta Malborka

2018-06-22 13:05:24
Uchwała nr XLIII/451/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - IV zmiana

2018-06-22 12:55:37
Uchwała nr XLIII/450/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok - IV zmiana

2018-06-22 12:50:21