Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLI/439/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. " Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2018)

2018-07-06 11:08:39
Uchwała nr XLI/438/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2018

2018-04-20 12:05:37
Uchwała nr XLI/437/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

2018-03-29 13:59:10
Uchwała nr XLI/430/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wniesienia aportem do spólki Zakład Gospodarki KOmunalnej i MIeszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Miasta Malborka w zamian za objęcie udziałó w spółce

 

2018-03-29 13:56:37
Uchwała nr XLI/429/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomoci gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

2018-03-29 13:55:57
Uchwała nr XLI/444/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka zadania do realizacji w zakresie z skargi na Burmistrza Miasta Malborka.

2018-03-29 13:24:49
Uchwała nr XLI/443/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka zadania do realizacji w zakresie skargi na Burmistrza Miasta Malborka

2018-03-29 13:19:10
Uchwała nr XLI/442/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miasta Malborka

2018-03-29 13:11:24
Uchwała nr XLI/441/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy mostom na rzece Nogat

2018-03-29 13:10:33
Uchwała nr XLI/440/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Malbork a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznych wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Malborka

2018-03-29 13:08:27