Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniajacych dziennych opiekunów od 2018r.

2019-01-03 08:47:38
Zawiadomienie o zgromadzeniu

2018-03-16 15:22:10
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej, rozrywkowej, sportowej nie podlegającej ustawie o imprezach masowych

2018-03-16 14:50:58
Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2018-03-16 13:50:42
Stypendium sportowe

2018-03-16 13:13:27
Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Malborka_od 2018

2018-03-15 14:57:48
Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

2018-03-15 14:56:41
Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych na terenie Miasta Malborka

2018-03-15 14:55:49
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

2018-03-07 14:33:29
Wpis do wykazu dziennych opiekunów

2018-03-06 13:51:29