Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku I i II z dnia 19 września 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

2018-09-19 18:57:12
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku w sprawie głosowania korespondencyjnego

2018-09-18 14:13:55
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 14 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do fad gmin, powiatów, Semiku Województwa Pomorskiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 paździrnika 2018 r.

2018-09-18 14:10:39
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-09-16 17:17:38
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zmianie godzin dyżuru w dniu 17 września 2018 r.

2018-09-15 15:42:22
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Malborka i kandydatów na Burmistrza Miasta Malborka

2018-09-13 10:00:56
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Malborku

2018-09-13 10:00:02
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Malborku

2018-09-11 10:12:58
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

2018-09-07 08:49:43
Informacja Komisarzy Wyborczych w Gdańsku w sprawie zgłaszania się na członków terytorialnych komisji wyborczych.

2018-09-04 12:19:59