Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XL/420/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka na rok 2018 

2018-02-01 14:27:35
Uchwała nr XL/421/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka

2018-02-01 14:27:17
Uchwała nr XL/419/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka 2018 r.

2018-02-01 14:22:17
Uchwała nr XL/418/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Malborka

2018-02-01 14:22:06
Uchwała nr XL/417/2018 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ucznió objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Malbork

2018-02-01 14:15:01
Uchwała nr XL/416/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Malborka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzastania

2018-02-01 14:10:31
Uchwała nr XL/415/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejetru żłobków i klubów dziecięcych

2018-02-01 14:08:53
Uchwała nr XL/414/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotó prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych na terenie miasta Malborka

2018-02-01 14:06:28
Uchwała nr XL/413/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego " Szarotka" w Malborku

2018-02-01 14:04:59
Uchwała nr XL/412/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

2018-02-01 14:04:44