Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 91/2010 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Malborka

2019-02-01 10:26:39
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2018 - XXVII zmiana

2019-01-10 12:41:37
Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019 oraz Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021

2019-01-08 14:55:48
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2018 - XXXIII zmiana

2019-01-08 14:54:13
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Młodszy referent ds. organizacyjno - administracyjnych w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

2019-01-02 15:04:47
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

2019-01-02 09:57:23
Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019

2019-01-02 09:52:59
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2018 - XXXII zmiana

2019-01-02 09:51:37
Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019

2018-12-20 13:36:30
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Malborka

2018-12-19 12:31:02