Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVIII/396/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawi zmiany w budżetu Miasta na 2017 rok -XI zmiana

2017-12-19 10:23:50
Uchwała nr XXXVIII/395/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta Malborka

2017-12-19 10:22:42
Uchwała nr XXXVIII/394/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Malborka.

2017-12-19 10:20:32
Uchwała nr XXXVIII/393/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Malbork na lata 2018 - 2020"

2017-12-19 10:18:54
Uchwała nr XXXVIII/392/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia dopuszczalności pomocy publicznej

2017-12-19 10:16:47
Uchwała nr XXXVIII/391/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia " Planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Malborku na lata 2018 -2020"

2017-12-19 10:14:40
Uchwała nr XXXVIII/390/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2017 rok - X zmiana

2017-12-19 10:11:50