Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVI/387/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/380/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratoskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka z wyjątkiem zabytków, których wyłącznym właścicielem jestGmina Miejska Malbork

2017-11-27 09:30:58
Uchwała XXXVI/388/2017 Rady Miasta Malbork z 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji

2017-10-31 12:05:33
Uchwała nr XXXVI/386/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie kar umownych za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia budowy zawartych w akacie notarialnym

2017-10-31 11:54:44
Uchwała nr XXXVI/385/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położónego w północnej części miasta Malborka "Strefa Przemysłowa przy ul. Dalekiej"

2017-10-31 11:50:40
Uchwała nr XXXVI/384/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie udzielenia w 2018 r. Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeżwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork.

2017-10-31 11:47:05
Uchwała nr XXXVI/383/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia tych dotacji

2017-10-31 11:39:52
Uchwała nr XXXVI/382/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta

2017-10-31 11:38:27
Uchwała nr XXXVI/381/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian Budżetu Miasta na 2017 rok - IX zmiana

2017-10-31 11:36:45