Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXV/380/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork

2017-10-04 11:47:42
Uchwała nr XXXV/379/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia " Wieloletniego planu modernizacji i rozowju urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa " Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi na lata 2018-2020"

2017-10-04 11:44:19
Uchwała nr XXXV/378/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Malborka dzielnicy Wielbark w rejonie ulic Wejhera, Krótkiej i Głowackiego.

2017-10-04 11:42:12
Uchwała nr XXXV/377/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r.

w sprawie utworzenia muzum Malborka pod nazwą Muzum Miasta Malborka

2017-10-04 11:41:38
Uchwała nr XXXV/376/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - Vi zmiana

2017-10-04 11:39:31
Uchwała nr XXXV/375/2017 Rady Miasta Malborka z 28 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok - VII zmiana

2017-10-04 11:38:36