Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/342/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia regulaminu otwrtego konkursu ofert na zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

2017-07-06 10:46:58
Uchwała nr XXXIII/341/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendió sportowych

2017-07-06 10:45:44
Uchwała nr XXXIII/340/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowańń i kierunkó zagospodarowania przestrzennego Miasta Malborka dla terenu położonego w dzielnicy Wielbark

2017-07-06 10:42:51
Uchwała nr XXXIII/339/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Zielenieckiej

2017-07-06 10:35:20
Uchwała nr XXXIII/338/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej

2017-07-06 10:35:06
Uchwała nr XXXIII/336/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad i przekazywania z budżetu gminy środkó finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

2017-07-06 10:29:35
Uchwała nr XXXIII/337/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/278/13 Rady Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 78/X/99 Rady Miasta Malborka w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku

2017-07-06 10:26:38
Uchwała nr XXXIII/335/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok - V zmiana

2017-07-06 10:25:12
Uchwała nr XXXIII/334/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - IV zmiana

2017-07-06 10:23:54
Uchwała nr XXXIII/333/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2016 r.

2017-07-06 10:22:39