Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Burmistrza Miasta Malborka

2017-08-17 11:40:32
Uchwała nr XXXII/326/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej

2017-05-26 14:26:39
Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Miasta Malborka"

2017-05-24 16:14:45
Uchwała nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanośćBurmistrza Miasta Malborka

2017-05-24 16:13:04
Uchwała nr XXXII/329/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia " Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użtkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017 -2020".

2017-05-24 16:10:37
Uchwała nr XXXII/328/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasta Malbork

2017-05-24 16:09:31
Uchwała nr XXXII/327/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku

2017-05-24 16:07:27
Uchwała Nr XXXII/325/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Malborskiego komunalnej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Słowackiego

2017-05-24 16:03:25
Uchwała Nr XXXII/324/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

2017-05-24 15:59:56
Uchwała nr XXXII/323/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Piaski II w Malborku

2017-05-24 15:56:29