Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXX/317/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie skargi na działaność Burmistrza Miasta Malborka

2017-09-19 08:48:22
Uchwała nr XXX/316/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół podstawowoych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktó za każde z tych kryteriów oraz dokumentó niezbędnych  do ich potwierdzenia

2017-04-05 13:53:59
Uchwała nr XXX/315/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałó przedszkolnych w szkołach podstawowoych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryterió oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

2017-04-05 13:51:18
Uchwała nr XXX/314/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w spraawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

2017-04-05 13:49:04
Uchwała nr XXX/313/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowoych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-04-05 13:47:46
Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia i wdrożenia na rok 2017 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

2017-04-05 13:46:08
Uchwała nr XXX/311/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/262/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze strefy pożytku publicznego na 2017 rok.

2017-04-05 13:43:16
Uchwała nr XXX/310/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze strefy pożytku publicznego na lata 2017-2021

2017-04-05 13:41:04
Uchwała nr XXX/309/2017 Rady Miasta Malborku w dniu 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Sztandaru Miasta Malborka

2017-04-05 13:27:50
Uchwała nr XXX/308/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2017 

2017-04-05 13:26:09