Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Malborka z wykonania budżetu za 2015 r.

2016-04-20 14:09:30
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Malborka za III kwartał 2015 r.

2015-10-28 08:33:11
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

2015-08-28 11:26:27
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu miasta Malborka za II kwartał 2015 rok.

2015-07-28 12:48:30
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Malborka za I kwartał 2015 r.

2015-04-28 13:24:09
Uchwała składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 16.01.2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Malborka na lata 2015-2031 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 
2015-01-22 15:06:07
Budżet Miasta Malborka na 2015

 
2015-01-07 14:05:34
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Malborka na lata 2015-2031

 
2015-01-07 14:03:55