Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIX/287/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia : Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016" 

2018-02-16 12:19:44
Uchwała nr XXIX/288/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVII/271/2017 dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Malbork

2017-03-09 10:29:01
Uchwała nr XXIX/290/2017 Rady Miasta Malborka w dniu 23 lutego 2017 r.

w sprawie realizacji projektu pn. " Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum

2017-03-01 16:00:50
Uchwała nr XXIX/289/2017 Rady Miasta Malborka w dniu 23 lutego 2017 r.

w sprawie umowy partnerskiej z miastem Kilkenny w Irlandii

2017-03-01 15:59:33
Uchwała nr XXIX/286/2017 Rady Miasta Malborka w dniu 23 lutego 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2017 r. na spłatę wczęśniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2017-03-01 15:51:51
Uchwała nr XXIX/285/2017 Rady Miasta Malborka w dniu 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok - I zmiana

2017-03-01 15:50:28
Uchwała nr XXIX/284/2017 Rady Miasta Malborka w dniu 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - I zmiana

2017-03-01 15:49:07