Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MALBORKA O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy KAŁDOWO w Malborku

2018-10-18 12:34:35
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy KAŁDOWO w Malborku

2018-09-05 13:01:10
PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26.11.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka obszaru dzielnicy Kałdowo, która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w dniu 24.07.2018 r.

2018-07-27 09:13:42
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo w Malborku

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rady Miasta Malborka NR XIV/126/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.

2017-01-27 11:40:18