Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2017 - XXXII zmiana

2018-01-08 08:55:55
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 192/2017 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (z późn. zm.)

2018-01-04 14:39:12
Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Malborka nr 16/2009 z dnia 23.03.2009 r.

2018-01-04 11:55:46
Zarządzenie w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego

2018-01-04 10:32:36
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Malbork na "+" - działania społeczne" Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Malborku

2018-01-04 10:25:01
Zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Malbork, w formie świadczenia rzeczowego

2018-01-04 10:00:15
Zarządzenie w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Malborka

2018-01-04 09:54:42
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok XXXI zmiana

2017-12-29 12:34:12
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

2017-12-29 12:03:11
Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018

2017-12-29 11:53:45