Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/282/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2017 rok

2017-01-05 10:52:51
Uchwała nr XXVII/281/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

2017-01-05 10:51:27
Uchwała nr XXVII/280/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Malbork

2017-01-05 10:51:11
Uchwała nr XXVII/279/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest gmina Miejska Malbork

2017-01-05 10:45:31
Uchwała nr XXVII/278/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłaty z tytułu całości kosztów eksloatacji i czynszu za dzierżawe nieruchomości komunalnej Pl. Słowiański 5, była restauracja " Nad Nogatem"

2017-01-05 10:43:09
Uchwała nr XXVII/277/2016

w sprawie przyjęcia przyjęcia na rok 2017 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka

2017-01-05 10:39:29
Uchwała nr XXVII/276/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Malborku, ul. Żeromskiego

2017-01-05 10:37:43
Uchwała nr XXVII/275/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa " Nogat" sp. z.o.o. w Kałdowie Wsi za zbiorowe odprowadzenie ściekó na terenie miasta Malborka

2017-01-05 10:35:31
Uchwała nr XXVII/274/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp.z o.o za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściekó obowiązujące na terenie Miasta Malborka na okres od 01 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017r.

2017-01-05 10:32:40
Uchwała nr XXVII/273/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia nowego przebiegu ul. Słowackiego - droga gminna Nr 201146 G i droga gminna Nr 201213

2017-01-05 10:30:39