Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXV/257/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/243/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 września 2016 r. dotyczącej realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum. pn. "

e- Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork - Sztum"

2016-10-26 13:45:47
Uchwała nr XXV/256/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia oraz rozliczenia tych dotacji

2016-10-26 13:42:44
Uchwała nr XXV/256/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie uchwalenia " Planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji sp. z o.o. w Malborku na lata 2017 -2019"

2016-10-26 13:40:25
Uchwała nr XXV/254/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu

2016-10-26 13:38:11
Uchwała nr XXV/253/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Malborka.

2016-10-26 13:36:25
Uchwała nr XXV/252/2016 Rady Miasta Malborka 2016 r.

zmieniającą uchwałę nr XXIV/251/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

2016-10-26 13:31:45
Uchwała nr XXV/251/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta

2016-10-26 13:28:46
Uchwała nr XXV/250/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - VII zmiana

2016-10-26 13:27:27
Uchwała nr XXV/249/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 20 października 2016 r.

Uchwała w spraie zmian budżetu Miasta na 2016 r. - XI zmiana

2016-10-26 13:25:15