Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIV/239/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych

2016-11-24 13:13:15
Uchwała nr XXIV/241/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku

2016-11-24 13:12:44
Uchwała nr XXIV/248/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działnośćBurmistrza Miasta

2016-10-06 09:29:52
Uchwała nr XXIV/247/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Malborka z dnia 18 grudnia 2014 r. dot. powołania Komisji do Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka

2016-10-06 09:28:35
Uchwała nr XXIV/246/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Rozowju Miasta

2016-10-06 09:26:20
Uchwała XXIV/245/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji Finansów i Rozwoju Miasta

2016-10-06 09:24:16
Uchwała nr XXIV/244/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/255/2012 Rady Miasta Malborka z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego  dróg miejskich, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Malborka

2016-10-06 09:22:44
Uchwała nr XXIV/243/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum, pn. " e - Zdrowiew Obszarze Funkcjonalnym Malbork - Sztum"

2016-10-06 09:15:32
Uchwała nr XXIV/242/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Malborku

2016-10-06 09:06:11
Uchwała nr XXIV/240/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 29 września 2016 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku 

2016-10-06 09:02:37