Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwala nr XXIII/234/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej położonej w Malborku przy ul. Sikorskiego Nr 45-46

2016-09-13 09:13:07
Uchwała nr XXIII/233/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, nieruchomosci komunalnej położonej w Malborku przy ulicy Parkowej

2016-09-13 09:08:23
Uchwała nr XXIII/ 232/2016 Rady Miasta Malborska z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum pn." Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum ( oświetlenie uliczne)

2016-09-13 09:04:43
Uchwała nr XXIII/231/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 ( RPO WP 2014 -2020)" w ramach Działania 5.2 " Aktywizacja zawodowa osób pozastających bez pracy" konkurs nr RPPM.05.02.02 - IZ -01-22-001/15

2016-09-13 09:02:25
Uchwała nr XXIII/230/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2016 rok - IX zmiana

2016-09-13 08:58:32
Uchwała nr XXIII/229/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -VI zmiana

2016-09-13 08:56:15