Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 07.01.2019 r. o wydanej decyzji nr 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Michałowskiego i ul. Smoluchowskiego w Malborku na dz. nr 16/361, 16/379 obr. 17.

2019-01-08 12:00:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 21.12.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania zespołu działek pod zabudowę mieszkalną, jednorodzinną o numerach 334/3, 334/5, 334/8 zlokalizowanych w Malborku przy ul. Kruczej.

2018-12-24 09:41:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. 174/29 obręb 14 w Malborku przy ul. Pasteura.

2018-12-13 09:51:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11.12.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Michałowskiego i ul. Smoluchowskiego w Malborku na działkach nr: 16/361, 16/379 obr. 17.

2018-12-12 15:19:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 21.09.2018 r. o wydanej decyzji nr 10/2018 z dnia 21.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci gazowej DN 110 PE, ul. Wybickiego w Malborku na dz. nr 181/8, 183/9, 185/1, 186/2, 187/13, 187/23, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/40, 187/42, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47, 187/48, 187/49, 187/50, 187/51, 187/53, 187/54, 187/55, 187/58, 187/59, 187/60, 187/61, 187/62, 187/63, 187/64, 187/65, 187/66, 187/67, 188/10, 188/10, 188/14, 188/3, 188/4, 188/5, 188/7, 188/9, 189/1, 189/2, 191/10, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/24, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/3, 191/30, 191/31, 191/4, 191/5, 191/6, 191/8, 191/7, 193/2 obr. 12 i na dz. 330/3, 1/1, 3/2, 4/2 obr. 16.

2018-09-21 07:49:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 31.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest przebudowa i rozbudowa sieci gazowej DN 110 PE, ul. Wybickiego w Malborku na dz. nr 181/8, 183/9, 185/1, 186/2, 187/13, 187/23, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/40, 187/42, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47, 187/48, 187/49, 187/50, 187/51, 187/53, 187/54, 187/55, 187/58, 187/59, 187/60, 187/61, 187/62, 187/63, 187/64, 187/65, 187/66, 187/67, 188/10, 188/10, 188/14, 188/3, 188/4, 188/5, 188/7, 188/9, 189/1, 189/2, 191/10, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/24, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/3, 191/30, 191/31, 191/4, 191/5, 191/6, 191/8, 191/7, 193/2 obr. 12 i na dz. 330/3, 1/1, 3/2, 4/2 obr. 16.

2018-08-31 09:38:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 30.07.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania zespołu budynków wielorodzinnych w m. Malbork ul. Kotarbińskiego na dz. 16/292. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 412/3, 412/7, 412/8, 412/9, 412/2 obr. 16 oraz 16/292, 16/316, 16/245 obr. 17.

2018-07-30 15:18:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25.07.2018r. o wydanej decyzji nr 08/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania Garaży w Malborku przy ul. Gen. Grota Roweckiego na działkach nr: 66/5, 350/22, 69/8 obr. 7.

2018-07-25 15:30:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 17.07.2018 r. o wydanej decyzji nr 07/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic Kotarbińskiego i Konopnickiej w Malborku wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną na dz. nr 16/2, 16/1, 16/185, 6 obr. 17; 15, 171/14, 171/5, 169/1, 169/2 obr.12; 9/1, 1/1, 2/2 obr. 16

2018-07-18 10:25:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 29.06.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania Garaży w Malborku przy ul. Gen. Grota Roweckiego na działkach nr: 66/5, 350/22, 69/8 obr. 7

2018-07-02 10:41:07