Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXII/226/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie  zmian w Statucie Miasta Malborka

2016-08-16 11:31:00
Uchwała nr XXII/228/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie skargi na działanośc Miasta Malborka

2016-07-01 13:37:40
Uchwała nr XXII/227/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia i wdrożenia zaktualizowanego " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Malborka"

2016-07-01 13:36:30
Uchwała nr XXII/225/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zamiaru połaczenia filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku - Czytelni Popularnonaukowej i Filii dla dzieci i Młodziezy i utworzenie Mediateki oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku w części dotyczącej jej lokalizacji.

2016-07-01 13:26:13
Uchwała nr XXII/224/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia " Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Malborka"

2016-07-01 13:22:04
uchwała nr XXII/223/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/185/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 10 marca 2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2016.

2016-07-01 13:20:24
Uchwała nr XXII/222/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyznania najemcy lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 20/3 pierszeństwa w nabyciu

2016-07-01 13:17:49
Uchwała nr XXII/221/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wielbark w Malborku

2016-07-01 13:14:29
Uchwała nr XXII/220/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2016 rok - VIII Zmiana

2016-07-01 13:08:34
Uchwała nr XXII/219/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sp[rawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - V zmiana

2016-07-01 13:04:00