Rejestr Informacji Publicznej 

 

 

Centralny Rejestr Informacji Publicznej

Nazwa Sprawy Komórka wiodąca Wniosek Odpowiedź
Wniosek dotyczący polityki równości płci      
Wniosek o żródła i wysokość finansowania ochotniczych straży pożarnych ZK    
Wniosek o koszty użytkowania samochodów służbowych OR    
Wniosek o wydatki z kart bankowych FN    
Wniosek o informację w sprawie uchwały krajobrazowej RGP wniosek odpowiedź
Wniosek o udostępnienie informacji budżetowych FN wniosek  
Wniosek o uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół po reformie oświaty OKS wniosek odpowiedź 
Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest GKO wniosek  
Wniosek o wykaz firm z koncesją na sprzedaż napojów alkoholowych RGP wniosek odpowiedź
Wniosek o ewidencję wniosków o udzielenie informacji publicznej ABI wniosek odpowiedź 
Wniosek o udostępnienie listy podmiotów, które posiadają ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. RGP wniosek odpowiedź
Wniosek o informację w sprawie wydatkowania środków w programie 500+ ABI wniosek odpowiedź
Wniosek o zestawienie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych RGP wniosek odpowiedź
Wniosek o informację w sprawie oczyszczalni ścieków GKO wniosek odpowiedź
Wniosek o informację w sprawie dofinansowania Policji ZK wniosek odpowiedź
Wniosek o informację w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego ABI wniosek odpowiedź
Wniosek o dokumenty w sprawie MOPS SEK wniosek odpowiedź
Wniosek o informację w sprawie kontaktów z mediami PTWZ wniosek odpowiedź 
Wniosek o informację w sprawie Budżetu Obywatelskiego ABI wniosek odpowiedź 
Wniosek o informację w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ABI wniosek odpowiedź
Wniosek o umowy z mediami PTWZ wniosek odpowiedź
Wniosek o informację - usługi prawne OR wniosek odpowiedź
Wniosek o informację w sprawie gazu ziemnego ABI wniosek odpowiedź
Wniosek o instalację wodociągową i sanitarną GKO wniosek odpowiedź
Wniosek o właścicieli działek RGP wniosek odpowiedź 
Wniosek o informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi  SPS wniosek odpowiedź 
Wniosek o informację o odpadach komunalnych GKO wniosek odpowiedź
Wniosek o uzgodnienia z PKP PLK i PKP SA GKO wniosek odpowiedź 
Wniosek o rejesrt wydanych warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego za czerwiec i lipiec 2016r. RGWZ wniosek  
Wniosek o odbiorców gazu ziemnego ABI wniosek odpowiedź
Wniosek o uzgodnienia konserwatorskie IZP wniosek odpowiedż 
Wniosek o wykaz udzielonej pomocy publicznej i ulg, umorzeń, odroczeń oraz spłat na raty. FN wniosek odpowiedź
Wniosek o zarządzenie lobbingowe ABI wniosek  odpowiedź
Wniosek o udostępnienie umów cywilnoprawnych  ABI wniosek  odpowiedź
Wniosek o udostępnienie dokumentacji projektu MALBORK NA + RGP wniosek  
Wniosek o wydanie dokumentów dotyczących płac Referatu Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych OKS wniosek  
Wnioseko informację w sprawie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka" BR  wniosek

odpowiedź

odpowiedź

Wniosek o informację - rejestr umów FN  wniosek odpowiedź 
Wniosek o aktualny regulamin i strukturę zatrudnienia ABI wniosek odpowiedź
Wniosek o regulamin i strukturę zatrudnienia w UM Malbork za lata 2010 - 2014 OR wniosek

odpowiedź1

odpowiedź2

Wniosek o udzielenie informacji ws. mieszkań chronionych. ABI wniosek odpowiedź
Wniosek o udzielenie informacji budżetowych FN  wniosek  odpowiedź

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1708
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Koniszewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Koniszewski
Czas wytworzenia: 2016-02-18 12:19:07
Czas publikacji: 2018-05-30 13:46:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak