Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XX/202/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 25 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zabytkami Miasta Malbork na lata 2016 - 2019"

2016-07-14 12:34:31
Uchwała Nr XX/213/2016 Rady Miasta Malbork z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie nadania tytułu " Zasłużona dla Miasta Malborka"

2016-05-31 15:01:11
uchwała nr XX/208/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata 2016 -2020

2016-05-31 15:00:39
Uchwała nr XX/214/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie nadania tytułu " Honorowego Obywatela Miasta Malborka"

2016-05-31 14:56:00
Uchwała nr XX/212/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie nadania tytułu " Zasłużona dla Miasta Malborka"

2016-05-31 14:48:23
Uchwała nr XX/211/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie mprzyjęcia wniosków i zaleceń ustalonych przez Komisję Rewizyjną w toku kontroli problemowej

2016-05-31 14:46:57
Uchwała nr XX/210/2016 Rady Miasta Malbork z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie uchylnia uchwały Nr V/27/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody " Firma Roku" w Malborku

2016-05-31 14:45:24
uchwała nr XX/209/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie wyrażnia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Malbork, a Gminą Malbork w sprawie przyjęcia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Malbork

2016-05-31 14:43:20
Uchwała nr XX/207/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

2016-05-31 14:38:14
Uchwała nr XX/206/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 25 maja 2016 r.

w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Miasta Malbork

2016-05-31 14:32:12