Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/193/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka

2016-05-23 10:30:22
Uchwała nr XVIII/178/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - II zmiana

2016-03-23 16:44:04
Uchwała nr XVIII/175/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Malborka

2016-03-23 14:18:38
Uchwała nr XVIII/192/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Malborka

2016-03-22 14:12:09
Uchwała nr XVIII/191/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów

2016-03-22 14:10:07
Uchwała nr XVIII/190/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Malbork a Gminą Malbork w sprawie przyjęcia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Malbork

2016-03-22 14:03:48
Uchwała nr XVIII/189/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/271/12 Rady Miasta Malborka z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Malbork w latach 2013-2017"

2016-03-22 13:55:15
Uchwała nr XVIII/188/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Miasta Malbork

2016-03-22 13:51:51
Uchwała nr XVIII/187/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016)

2016-03-22 13:49:29
Uchwała nr XVIII/186/2016 z dnia 10 marca 2016

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2016)

2016-03-22 13:46:51