Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVI/173/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2016 rok

2016-02-02 13:13:11
Uchwała nr XVI/172/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

2016-02-02 13:10:12
Uchwała nr XVI/171/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2016 rok

2016-02-02 13:06:54
Uchwała nr XVI/170/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły gimnazjalnej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia

2016-02-02 12:25:54
Uchwała nr XVI/169/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

2016-02-02 11:39:46
Uchwała nr XVI/168/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

2016-02-02 11:36:17
Uchwała nr XVI/167/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum pn."Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno zawodowa"

2016-02-02 11:32:41
Uchwała nr XVI/166/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-02-02 11:28:56
Uchwała nr XVI/165/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie miasta Malborka

2016-02-02 11:26:20
Uchwała nr XV/159/2016 z dnia 28.01.2016

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2016 rok - I zmiana

2016-02-02 11:07:43