Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 176/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT przez Miasto Malbork i jego jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy

2017-01-18 16:37:36
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2016 – XXVI zmiana

2017-01-11 08:38:12
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

2017-01-11 08:34:00
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2016 – XXV zmiana

2017-01-04 14:09:03
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Inspektor ds. oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

2016-12-30 14:54:43
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2016 – XXIV zmiana

2016-12-27 15:20:26
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektor ds. oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

2016-12-23 12:27:04
Zarządzenie w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Malborka

2016-12-23 12:24:54
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 19.12.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji działań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Malborku

2016-12-22 15:19:30
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 1.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2016-12-22 10:56:21