Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/158/2015 z 29.12.2015

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2016 rok

2016-01-05 15:58:59
Uchwała nr XV/157/2015 z 29.12.2015

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

2016-01-05 15:55:52
Uchwała nr XV/156/2015 z 29.12.2015

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

2016-01-05 15:53:46
Uchwała nr XV/155/2015 z 29.12.2015

w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Malborka "Teleopieka dla osób potrzebujących"

2016-01-05 15:52:02
Uchwała nr XV/154/2015 z 20.12.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

2016-01-05 15:48:57
Uchwała nr XV/153/2015 z 29.12.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

2016-01-05 15:40:54
Uchwała nr XV/152/2015 z 29.12.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

2016-01-05 15:39:39
Uchwała nr XV/151/2015 z 29.12.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

2016-01-05 15:37:57
Uchwała nr XV/150/2015 z 29.12.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

2016-01-05 15:35:33
Uchwała nr XV/149/2015 z 29.12.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

2016-01-05 15:33:54