Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczacych podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego deklaracji i informacji podatkowych

2018-02-14 09:55:25
Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26.11.2015

w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Malborka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze strefy pożytku publicznego na rok 2016

2016-06-03 13:37:14
Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum pn.:"Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)"

2015-12-03 14:42:57
Uchwała nr XIV/135/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na okres kadencji 2016-2019

2015-12-03 14:42:25
Uchwała nr XIV/134/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2015-12-03 14:39:42
Uchwała nr XIV/133/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka

2015-12-03 14:36:55
Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.;"Budowa hali spotrowej z zapleczem na nieruchomościach przy ulicy Reymonta 24 w Malborku" na nieruchomości będącej własnością powiatu

2015-12-03 14:30:36
Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnajów prowadzonych na terenie miasta Malborka przez osoby fizyczne, prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2015-12-03 14:25:07
Uchwała nr XIV/129/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Malborka w roku 2016

2015-12-03 14:19:55
Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2015

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Malborskiego komunalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej, polożonej przy Armii Krajowej 107

2015-12-03 14:14:11